Wamotomarimo "Kyo-no Tourimichi"

Director: Taijin Takeuchi/竹内 泰人