Nisshin Foods "Hitokuchi no Kandou"

Director of Photography: Mitsuaki Koshizuka / 腰塚 光晃