Wamotomarimo "Kyo-no Tourimichi"

Director: Taijin Takeuchi / 竹内 泰人